Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Kvifor får gutar gutenamn, og jenter jentenamn? Fangar verkeleg begrepet essensen med ein slik distinksjon?
Eg trur nok heller du berre har undertrykt sinne på grunn av at du ikkje fekk leike med Barbie-dukker då du var liten.