Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øystein spør:

Kvifor fungerer ikkje internett via HiB-VPN, mens UiB-VPN-nettet visstnok er betre enn nokon gong?
Høgskular vert diverre alltid neglisjert.
RTFM!