Logg inn

Attende til brunehuset.org

Amund spør:

Når man lager en pitrerkurve, er halvpitreringspunktet ALLTID midt mellom startpunkt og ekvivalenpunktet.
Å kvantitativt analysere stoff i løysningar er aldri noko lett heksekunst, men om du berre hugsar på eit par enkle grep som å tilpasse grafen alt etter svaret du vil ha kan du lett oppnå halvtitreringspunkt både her og der — titt og ofte.

Eg tenkjer du får toppkarakter når sensor ser slike sluttresultat!
Unngår du å studere matematikk for vidarekomne, vil du i det minste sleppe å måtte ta inn over deg slike spørsmål. Då kan du kose deg med tanken på at store bruer og latterleg høge bygningar med usannsynleg arkitektur er heldne saman av ei kollektiv tru på at det er mogeleg. Jamfør fjellflytting, etc.