Logg inn

Attende til brunehuset.org

Amund spør:

Finnes det en uttaleregel som gjør at alle ord på p som etterfølges at -itrer uttales som t? Værsåsnill.
Faktisk, så ja. Eg trur den heiter kviskreleiken.

Denne dekkjer også eventuelle skrivefeil i eventuelle korrigeringer av tidlegare skrivefeil. Heilt hypotetisk, sjølvsagt.
Ja, grensene til språkrådet ligg langt under det nivået, så kvifor ikkje?