Logg inn

Attende til brunehuset.org

Leif Tore spør:

Korleis kan det ha seg at ordet tilvere er hokjønn når ordet vere er inkjekjønn? Eg var klar over at den norske gramatikken stod for fall, men er den verkeleg så ille som dette gir uttrykk for? Og er dette i bunn og grunn Ivar Aasen sin feil i og med at han tileignast farskapen åt nynorsken?
Eg trur nok ikkje grammatikken er det største problemet du [eg] har med det norske språket.