Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Kva feilar kakkelomnen på Hotel Union Øye?
Med tanke på dine tidlegare arbeidserfaringar, og min tendens til å trekke konklusjonar inspirert av hendelsesforløpet i Agatha Christie-bøker, så er det nok berre nokon som har stappa eit lik oppi der.
Kakkelomnen? Hotel Øye har då ingen slik. Eg trur du må meine kakerlakken, og han, jau han veit så mangt, så prat litt med han når du dreg.