Logg inn

Attende til brunehuset.org

Bjarte spør:

...kvifor er det ikkje lenger nokon som spelar Ports of Call på 386?
Diverre har nok Commodore 64 totalt teke over markedet.
Svaret er sjølvsagt at det sinnsvakt avhengigheitskapande spelet med sine tildels lange og utmattande speleseansar tok livet av brukarmassa då denne ikkje hadde høyrt konseptet save/load før. Dette er strengt analogt med samanhengen mellom australsk såpeopera og IQ.