Logg inn

Attende til brunehuset.org

Sigurd spør:

Eg finn ikkje Nynoreg på kartet. Kan de fortel meg kvar det ligg?
Eg har alltid tenkt at Nynoreg var eit treffande namn på det sjølvstendige post-1905-Noreg, men etter at vi dukka opp på dei nye euromyntane no, så lurer eg på om det ikkje er noko eg har gått glipp av.
Resonnementet er som følgjer. Nynoreg er eit anagram for nyregon. Gon er som kjent ei eining for vinkelmål, tidlegare kjent som nygrad. Grad er by på russisk, jamfør Volgograd tidlegare kjent som Stalingrad. Om vi no jamførar tidlegare tidlegare kjente i avsnittet kan vi trekkje konklusjonen at Island er kommunistisk.