Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Skal eg satse på å reise som sivilarbeidar på toget i morgon?
Det hadde i det minste vore meir truverdig enn om du prøvde å late som om du var i fyrstegongsteneste.
Og her som eg trudde ein måtte ha samvit for å verte sivilarbeidar …
Sivilteneste er vel meir eit symptom på samvit, enn ein garanti. Samanlikna med teneste i forsvaret, som er eit symptom på samvitsløyse og ein garanti for idioti.
Og då er det vel verdt å nemne at korkje siviltenesten eller forsvaret ville ha meg.