Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Kjem eg til å klare meg, sjølv om eg endte opp i brassen i staden for i janitsjaren?
Så lenge du held deg langt unna WoW, så vert det nok folk av deg, skal du sjå!
Det kjem heilt an på kva du meinar med "opp i brassen".
Strengt tatt hjalp det vel også i vesentleg grad, berre det å kome vekk frå oss.
Det å unnsleppe oss gav deg sikkert eit par år ekstra, men ved å melde deg inn i brassen går vel vinninga opp i spinninga tenkjer eg.