Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Er landegrenser fiktive? I tilfelle, kor store er då dei filosofiske implikasjonane? :S
Hadde du levd på byrjinga av 1940-talet hadde det spørsmålet vore ganske sjølvforklarande.
Landegrenser er nok definerte sånn reint filosofisk.
Hadde dei berre vore fileterte, reint definitivt.