Logg inn

Attende til brunehuset.org

ida =) spør:

Hvorfor er det ingen som spør om noenting? Verden er da full av ubesvarte spørsmål...
Å, det er nok mange som spør om mykje. Dei er berre smarte nok til å ikkje spørre oss.
Dess meir vi framstår som autoritetspersonar, dess færre vil våge å ytre seg.
Betyr det at ingen som stiller spørsmål her tek oss seriøst?
Phew!