Logg inn

Attende til brunehuset.org

Martin spør:

Når Diablo 3 kjem, burde vi på eit eller anna vis samlast for å ta ondskapen av dage? (Eventuelt spele saman over internett)
Eg trur Blizzard vert litt lei seg om vi øydelegg noko dei har jobba så hardt for så lenge, så det er nok best om vi berre spelar spelet, og ikkje tek det av dage. Slik eg ser det er den einaste gode grunnen til å spele D3 framfor D2 at fyrstnemde er betre tilpassa speling over internett. Den største utfordringa vil vel uansett vere å skaffe Leif ein PC som dekkjer dei hardware- og software-messige krava til D3. Det kan vel også vere litt vanskeleg å få han med om ikkje Assassins vert ei spelbar klasse.
Personleg ventar eg på nethack 2.
I rest my case.