Logg inn

Attende til brunehuset.org

Robert spør:

Kan jeg få hundre kroner?
Berre om du klarar å bekjempe meg med dine Pokémons!
Eg trur Vidar Sandbeck tok opp dei umoralske sidene ved fleirkroneri alt på femtitalet, så dette vert svært bakstreversk.
Det er vel òg setninga som kjem til å dominere norsk utanrikspolitikk om FrP kjem til makta.
Referer du då til "Dette vert svært bakstreversk", eller "Kan jeg få hundre kroner"? Vi kan vel trygt sjå vekk frå "Berre om du klarar å bekjempe meg med dine Pokémons". Med mindre ministerposten går til Terje Søviknes.
Too soon?