Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Kva er dykkar kommentar til årets stortingsval?
Dei borgarlege fekk flest stemmer! Eg krev omteljing av stemmene frå Utsira! Sponheim som president!
Diverre. Eg er ingen ekspertkommentator. Eg er berre ein ekspertekspertkommentatorkommentator.
Min posisjon som ekspertekspertekspertkommentatorkommentatorkommentator krev at eg peikar ut at du driv med mykje tomt preik og har lite konstruktivt å kome med. Vi håpar på betre innsats ved neste spørretime.