Logg inn

Attende til brunehuset.org

Anna - bror til Øyvind spør:

?
Ei forbløffande god oppsummering av kva eg sit igjen med frå grunnkurs vidaregåande! Skulle høyrt mindre på musikk under matteprøvene.
Så, er det Kjetil eller kva? "Anna" er meir tvetydig enn "bror", som gjerne ikkje betyr noko anna.
?
¿