Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Vert det noko hybeltennis på dykk?
Nei no nøyer eg meg med å spele hyperbol heile tida ad infinitum+1!
... på ein gamal Acorn Electron-ium+1?
Er diverre alt for oppteken med å lese boka til Einar Gelius!