Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Kva tankar gjer de dykk om det komande teppefallet til Wenche Foss?
Strengt tatt har ho vel overlevd dei aller fleste som nokonsinne har sett noko av det ho har gjort på scene og skjerm. Alt i alt ein god kandidat til Nobels hvil-i-fredspris.

Når det er sagt, så er det vel lett å mistenke at ho faktisk kasta inn handkleet, la på røret og sparka bøtta for fleire tiår sidan, og at det vi har sett av ho dei seinaste åra eigentleg berre er Simon Andersen i drag.
Og her som eg trudde nyttårsforsettet mitt ikkje kom til å gå i oppfyllelse.
Too soon?
Eg trudde nyttårsforsett var noko ein lovde seg sjølv, meir enn noko ein generelt sett håpte skulle skje?
..oh snap.
Generell disclaimer:
Vi som tilhøyrer Brunehuset.org ynskjer sjølvsagt ingen dyktige norske artistar noko vondt. Vi har såpass få dyktige artistar her i landet at vi nesten bør ta vare på dei som er att. Det er ikkje som om det kjem noko påfyll.