Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Vil de kle av dykk?
For deg, Graut - Alltid.
Det er sunt å kle av seg sjølv av og til, men hugs: om du finn deg i ein haug av klatter er det mest truleg fordi dei andre kler av deg, og ikkje med deg.
Då eg stundom finn meg sjølv i slike situasjonar er det endå godt eg har mykje sjølvonani.
Altså. Det gjeld å ikkje ta seg sjølv så alt for høgtideleg.