Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Får eg kome på besøk?
Tja, ein kan aldri vite når folk ein kjenner har vorte vampyrar. Eg sit på gjerdet og gomlar kvitlauk inntil du kan levere blodprøveresultat.
Mentalt er eg ikkje tilstades uansett, så køyr på!