Logg inn

Attende til brunehuset.org

Øyvind spør:

Kva med meg som diktator?
Eg trur ikkje det er noko ein ender opp som ved å kaste forslaget nonchalant ut i rommet. Eg føreslår heller å verte førskulelærar. Det er praktisk talt det samme, berre at det vanlegvis ikkje endar i at undersåttane dine tek livet av deg.