Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Må religion lærast? Svar på dette i lys av Peter Berger sin teori om religiøs sosialisering.
Sjølvklart! Peter er jo eit anagram for terpe. Og om Jesus Saves, så kan ikkje terpe berger bety anna enn at religion må lærast.
Hvis ikkje, kva er poenget med søndagsskule?