Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Kan Gud skape ein gud som er mektigare enn seg sjølv?
Ja, men berre om du ikkje trur på honom.
Ja, men berre ved eit uhell. Og Gud er ufeilbar, så nei.