Logg inn

Attende til brunehuset.org

Robert spør:

Hvorfor spiser noen folk hund?
Resonnementet går slik: Nokon et sau. Sau er vanskeleg å ha med å gjere. Vi brukar gjetarhund for å effektivisere saueoppdrett. Dette er eit mellomledd i produksjon og kan dermed paradoksalt nok kunne sjåast på som ein ineffektivitet. Løysinga er å gjere gjetarhunden til sisteleddet i saueoppdretten. QED.
Einaste forklaringa må vere at det smakar fortreffeleg!