Logg inn

Attende til brunehuset.org

Martin spør:

Hvorfor opplever jeg alltid at karakterene mine blir svakere og svakere (relativt sett) desto lengre jeg kommer i nethack?
http://alt.org/nethack/userdata/v/voodoopappa/dumplog/1327697842.nh343.txt
Sidan denne nettsida heiter "Brunehuset forklarar" og ikkje "Brunehuset motargumenterar", får eg vel heller peike deg i retning av Nelson-Aalen-estimatoren. Eller kanskje Kaplan-Meier kan tilpassast?
Om vi kan gå over til tin-foil-hat-modus: Eg har også høyrt rykter om at Nethack i realiteten er eit stort "Murphy's lov"-eksperiment, og at følelsen du beskriv eigentleg er eit resultat av at ein spelar progressivt meir uforsiktig dess lengre ein held på.
Om det er éin ting populærkulturen har presentert tidvis gjennom film så er det at highscores er fullgodt med karakterutskrift her i livet.

Dessutan kan ein alltid jukse.