Logg inn

Attende til brunehuset.org

IVAN-4 spør:

Kvifor er graut så godt?
Fordi ein har kanel på. Jamfør lefse.
Kan det ha noko med NRK si frilynte propagandesatsing etter barne-TV i si tid: Graut.
Var dette eigentleg eit barne-tv-innslag, eller berre eit tilfeldig utslag av fleinsopp-bruken til Geirr Lystrup?
Før YouTube måtte ein ta til takke med dei få allmenn-kringkastarane ein hadde til å bringe fleinsoppinspirert utagering til massane.