Logg inn

Attende til brunehuset.org

Dus Seldåf spør:

Kar hen skal dere reise til ferie i sumaren?
Grunnen til at ingen av oss er på Facebook er at vi nettopp ikkje har planar om å dele den informasjonen med internett!
Men vi tek att manglande facebookaktivitet ved å sjå på mange lolcats.
Mallorca, forresten.
Eg planlegg ein turné til Haugesund. Om de stiller opp med Brunehuset forklarar-effektar skal eg gi dykk min resignatur. Detaljar kjem på Facebook.