Logg inn

Attende til brunehuset.org

Dus Seldåf spør:

e det viktig å kunna snakka nynorsk?
Nei, ingen snakkar nynorsk, sett vekk frå skodespelarar ved Det Norske Teatret og komikarar på tv. Det er jo eit skriftspråk.