Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Kva er kultur, frå ein naturleg dualistisk ståstad?
Den maskuline verdien. Det motsette i denne samanhengen vert natur, som tradisjonelt sett er rekna for å vere ein feminin verdi.