Logg inn

Attende til brunehuset.org

Ingvild spør:

Kva er namnet på alle fiolintypar i verda?
Det enkeltståande namnet på alle fiolintypar er vel strengt tatt "fiolin". Om du ville vite alle dei ulike namna til kvar enkelt fiolintype burde du nok formulert spørsmålet litt annleis. Om du i tillegg forventa eit sakeleg svar burde du har spurt nokon med forutsetning for å kunne svare. Personleg har eg eit litt anstrengt forhold til instrument som har katteinnvollar som ein essensiell del av konstruksjonen.