Logg inn

Attende til brunehuset.org

Tore spør:

Kvifor er det så få som spør om ting og tang her?
Det har nok si forklaring i at Google framleis ikkje berre peikar til oss ved forespurnadar. Eg trur kanskje dei ikkje har fått memorandumet mitt.
Sida åpna i går, så med det i bakhovudet er eg eigentleg svært nøgd med responsen. Klart, utan Graut hadde det vore eit litt slappare resultat.