Logg inn

Attende til brunehuset.org

Robert spør:

Hvorfor må det være så lange avstander her i verden?
Meiner du at avstandane er kortare utanfor verda?
Om du ynskjer kortaste rute gjennom universet, reis i kurver! It's a fact!