Logg inn

Attende til brunehuset.org

Mora di spør:

Kvifor er det slik at sånn er slik, når slik ikkje er sånn?
Fordi slik berre kan vere sånn når sånn ikkje ser slik ut.
Det er ikkje slik. Ei er det sånn. Det er berre det det er det.