Logg inn

Attende til brunehuset.org

Graut spør:

Kan fiktive personlegdommar eksistere om ein berre trur nok på dei?
Det fungerte for Gud.
Kan kultur legitimere handling? Er konsensus konstant? Studerar ein desse to spørsmåla retrospektivt kjem ein fram til at, ja, det er god grunn til å tru at det er tilfelle.