Logg inn

Attende til brunehuset.org

Kjekk kar spør:

Kvifor er 4 pluss 2 lik 6 når 3 pluss 3 også er lik 6?
Dette gjeld vel strengt tatt berre ti-talssystemet?
Strengt tatt gjeld det frå og med sjutallsystemet, så sant ein forheld seg til dei definisjonane vi har på tal- og symbolbruk. I tillegg kan det nemnast at dette er mitt første svar over Wii.