Logg inn

Attende til brunehuset.org

Amund spør:

Hvorfor er alt så varmt - til samme tid?
Kinetisk energi min venn. Gjennomsnittleg sådan. Slik kan definisjonen romme både og utan å verte seg sjølv motseiande.