Logg inn

Attende til brunehuset.org

Grisken :::::((((( spør:

Hvorfor er IT-timene så kjedelig?
Eit tydeleg teikn på manglande CLI-implementasjon!
Her er det ein klar konflikt mellom forventa og faktiske forhold. Då du melde deg opp i IT trudde du nok at du fekk halde på med datamaskiner og deira interessante tema. Der tok du grundig feil. Om det var data du ville halde på med burde du nemleg tatt bedriftsøkonomi.