Attende til framsida
Bekymringsverdig folketalutvikling
av Leif Tore Rusten
Vanylven kommune er velkjent for tre ting: eit flott kulturlandskap, spesielt rundt kjøpesenteret Combisenteret i Fiskå sentrum, radiogudstenester og ei nærmast uunngåeleg årleg folkeminke. Mange vil nok meine at det siste trekket er urovekkande og at det vil få uheldige konsekvensar. I den seinare tida, blant anna, har ein sett kulturlandskap gro igjen, for slik å verte eit illebefinnande i kvardagen - noko derimot innbyggarane rundt kjøpesenterert Combisenterert i Fiskå sentrum stiller seg sjølve svært så uforståande til. Så langt har det til og med gått no, at ein i mange lokale fotballag har måtte sett seg sjølv nøydde til å kombinere laginnsatsen, for å rett og slett kunne stille med nok folk, noko blant anna jentelaget Åram/Sandsøy/Kvamsøy er eit godt døme på.
Likevel er nok kanskje det verste med denne tendensen at dei spelar bra - nesten like bra som menn utan høghelte sko.
Kjelder:

http://www.vanylven.kommune.no/vanylven.htm

http://www.synste.no/Ny2005/42-jentefotball.html

Attende til framsida