Attende til framsida
PORNObummer PUPPEstopp PENISfilter
av Leif Tore Rusten
PORNObummer PUPPEstopp PENISfilterSvært skuffa kjelder vi har vore i kontakt med kan konstatere at tsunamien av porno på internett har no kome over i tilbaketrekkingsstadiet. Så gale har det faktisk vorte, i følgje vår mann, at ein ikkje lenger kan nytte søkjemotorar som Google og Kvasir på nettet som pornokjelde. "Det var heilt usakleg", sa mannen, "Eg fekk berre rot, leddsetningar og setningsemne om eg prøvde å søkje på porno. Eg føler meg skiten - det var ikkje dette eg hadde venta å få sjå". Og ja, vi kan konstatere at det einaste vi får opp med søkeord som porno, pupp og balletaske er tabloide nyhendesider.
Pokker.
Kjelder:

http://www.dagbladet.no/dinside/2005/11/24/450310.html

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/3112216.html

Attende til framsida