Attende til framsida
Årsak til svikt i kyrkjegjenge oppdaga
av Leif Tore Rusten
Årsak til svikt i kyrkjegjenge oppdaga- For opptatt med å ta seinabort, seier tidlegare kyrkjegjengar.
Kjelder:

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/5598003.html

Attende til framsida