Attende til framsida
NTNUlokkemat
av Leif Tore Rusten
NTNUlokkematNoreg sitt teknologiske og naturvitenskaplege universitet, NTNU, har fått seg ny datamaskin. Med denne håpar forskarane(bilete) at dei kan blant anna lure nye studentar til seg. Forskarane spår at det kanskje ein gong i framtida vil finnast fleire slike datamaskinar, og at dei kanskje kan kommunisere med kvarandre over noko som internt vert kalla "Den store elektroniske staten utan landegrenser".

Datamaskina er sjølvsagt ikkje utelukkande for studentane si å rekne. Professorar og forskarar har òg ein finger med i spelet. Allereie kort tid etter oppstilling var den første datasimulasjonen(bilete) unnagjort. Resultatet av denne bekrefta det vi alle visste frå før, nemleg at 3dbriller ser frykteleg korni ut.
Kjelder:

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4458bbd0e109e4.32645624

Attende til framsida