Attende til framsida
Ny økonomisk modell
av Leif Tore Rusten
Ny økonomisk modellEin mann i 23-åra har funne opp ein ny økonomisk modell. Denne baserer seg hovudsakleg på pengestraumar frå den yngre garde til den litt eldre.

Ideen går ut på at ein lagar seg kontoar på populære chattesider for ungdom. Desse kontoane nyttar ein svært svake passord på. Så finn ein nokon så vidt over sperregrensa for seksuelle tenester og fremmar usømmelege forslag. Desse vil då reagere med enten å takke ja til tilbodet, eventuelt å ``cracke'' kontoen din. Om du vil vere veldig sikker på gevinst kan du sjølvsagt oppgi passordet under samtalen. Uannsett kva personane vel å gjere vil du ende opp som vinnaren, for i tilfelle nummer to kan du vidare saksøke for pengar.

Kort oppsummert:
1. Lag kontoar med openbare passord.
2. Ha generelt ein dårleg sikkerheitspraksis.
3. Kall nokon eller deira si mor for ei hore.
4. ???
5. Profitter.

Framtidige rapportar viser at den same mannen kjem til å finne opp nok ein ny modell som baserer seg på ærekrenkelsar frå diverse harselerande nettsider...
Kjelder:

http://www.itavisen.no/php/art.php?id=305084

Attende til framsida