Attende til framsida
Ærleg talt
av Leif Tore Rusten
Er det ikkje på tide å fjerne blasfemiparagrafen?
Kjelder:

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#142

Attende til framsida