Attende til framsida
Kva er poenget?
av Leif Tore Rusten
NRK går ut i streik, men det er for så vidt like greit med tanke på kva dei produserar.
Kjelder:

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/5701628.html

http://www.nrk.no/nyheter/sideblikk/5701343.html

Attende til framsida