Attende til framsida
Ny versjon av nrkview — den linuxvenlege nrknettvavspelaren
av Leif Tore Rusten
Versjonsbumpen 0.3 oppe til nedlast her.

Denne nye versjonen var naudsynt då NRK har laga eit nytt nettvsystem. Brukargrensesnittet har vorte ein smule forbetra, men manglar litt på funksjonalitet endå.
Attende til framsida