Attende til framsida
Har du pengane dine i aksjefond?
av Geir Ola Brandal
Då er du mest truleg med på å finansiere etisk forkastelege våpen som drep sauder og små barn i oljerike land med mange huler, terroristar og fjellbønder.
Kjelder:

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/5236595.html

Attende til framsida